• Adres:

    Kar Plaza 34000, Ataşehir/İSTANBUL

  • İletişim:

    info@royalcert.com

ETÜT - PROJE

Etüt - Proje

ENERJİ ETÜTLERİ

RoyalCert Enerji, endüstriyel tesislerin ve ticari binaların enerji tüketimlerini optimize etmek ve enerji yoğunluklarını düşürmek amacı ile etüt çalışmaları gerçekleştirmektedir. Enerji üretim birimleri, enerji dağıtım hatları, proses kontrolü, aydınlatma gibi farklı enerji tüketim noktaları, bu kapsamda ayrıntılı olarak incelenmektedir. Alanında uzman mühendis ekibi ile gerçekleştirilen çalışmalar, ölçüm ekipmanları ile alınan veriler analiz edilerek, mevcut enerji potansiyelleri ve düzeltme/iyileştirme önerileri ortaya konmaktadır. Böylelikle tesislerin enerji tüketimleri en ince ayrıntısına kadar eksiksiz olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı raporlar ile, işletmelere enerji potansiyelleri konusunda detaylı bilgi verilmekte ve bu potansiyellere uygun projeler için iyileştirme çalışmaları sunulmaktadır.

Ticari ve hizmet binalarında toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda her 4 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda her 10 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde her 4 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

ETÜT - PROJE UYGULAMA AŞAMALARI

Ön Etüt

Mevcut durum analizi öncesi işletme/binanın bulunduğu arazi, iklim şartları, dış etkenler ve hizmet verme amacına göre değerlendirilerek en fazla enerji tüketiminin olabileceği kalemler yaklaşım metodu ile tayin edilir.

Detaylı Etüt

Ön etüt çalışmalarında değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak, mevcut durum analizi yapılarak detaylı enerji etüt çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar detaylı işlem adımlarını içerir ve sonuç olarak nitelikli ver gerçekçi verileri sunar.

Tesisi veya binanın tanınması açısından büyük önem taşır. Ön etüt çalışmasında yüzeysel değerlendirilen tüketim noktaları kapsamlı incelenir.

Planlama, etüt çalışması sırasında, tesiste rutin işleyişe engel olmadan, işletmede gerçekleşecek ölçüm ve analizlerde, hangi ölçüm noktalarında ne kadar süre ile çalışmalar yapılacağı tespit edilir ve yönetim bilgilendirilir.

Gözlem, tesis veya binanın, enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve ekipman değildir. Enerji yönetim biçimi ve personel enerji bilinç düzeyi bu açıdan değerlendirilir.

Detaylı Ölçüm, tesis veya binanın enerji harcayan ekipmanlarında görevli uzman ekibimiz belirli periyotlarla kalibre edilmiş ve sertifikalı ölçüm cihazları ile etüt ölçümlerini gerçekleştirir.

Analiz, ölçümler sonucunda, mevcut durumda enerji tüketen ekipmanların performansları değerlendirilir, fabrika etiket değerleri ile karşılaştırılır. Verimlilik hesapları raporlandırılır.

Değerlendirme, enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre sınıflandırılarak mevcut durum analizinde elde edilen veriler ile değerlendirmesi yapılır.

Projelendirme, ölçüm sonuçlarında enerji tüketiminin azaltılmasını ve,veya üretimi iyileştirilmesini sağlayan verimlilik arttırıcı proje çalışmaları yapılarak yönetim ile paylaşılır.

Fizibilite, paylaşılan verimlilik arttırıcı projelerde enerji tüketimini minimum seviyelere düşürecek öneriler önceliklendirilerek uygun çalışma için ilk yatırım maliyeti, yatırımın sağlayacağı tasarruf ile geri ödeme süreleri değerlendirilir.

Sunum , Raporlama, tüm ölçüm , değerlendirme , projelendirme çalışmaları Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu rapor formatına uygun hazırlanarak yönetime arz edilir.

Konforlu Yaşamın Sırrı

Enerji etüdü, enerji potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili önleyici veya iyileştirici tedbirleri teknik ve ekonomik koşullar dikkate alınarak tayin edilmesi amacıyla yapılır.

Sanayi Enerji Verimliliği Etüdü

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği etütleri ve elde edilecek tasarruflar bu tesislerde yıllık işletim maliyetlerinin ciddi oranda azaltılmasını sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde enerjinin en çok harcandığı, kayıp ve kaçakların en çok yaşandığı birimlerin detaylı incelenmesi, gerekli ölçme, değerlendirme, raporlamaların yapılarak enerji tasarruf potansiyellerinin çıkarılması ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirlenerek sunulması, sanayide enerji etüt çalışmalarının temelini oluşturur.